Buildings / Adeiladau: Karen PhillipsColeg y Cymoedd received a cocktail of funding (Department for Education, Strategic Capital Investment Funding, Welsh European Funding Office, Reserves and a bank loan) to open a new Nantgarw campus – a £40m development, the largest single investment in further education in Wales to date. The campus shares its space with four small and medium enterprises and a public library. This workshop provided an overview of the challenges of balancing different funding rules, the challenges and benefits of working with SMEs and the lessons learnt to inform other projects.

Derbyniodd Coleg y Cymoedd casgliad o gyllideb (Adran Addysg, Cyllideb Buddsoddi Cyfalaf Strategol, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, Cronfeydd a benthyciad banc) i agor campws newydd yn Nantgarw – datblygiad £40m, y buddsoddiad unigol mwyaf yn addysgu bellach yng Nghymru hyd yn hyn. Mae’r campws yn rhannu ei le gyda phedwar busnes bach a chanolog a llyfrgell gyhoeddus. Fe wnaeth y gweithdy yma cynnig trosolwg o’r heriau o gydbwyso rheolau cyllido gwahanol, yr heriau a’r buddion o weithio gyda busnesau bach a chanolog a’r gwersi a ddysgwyd ar gyfer prosiectau eraill.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *